Z czego składa się badanie termowizyjne ?

termowizja_6Nasz Klient, dla którego wykonujemy badanie termowizyjne widzi tylko ten jego fragment, który obejmuje pomiary kamerą termowizyjną. Pomiary trwają dla średniej wielkości domu 150 m2 od 1 do 2 godz. To tylko niewielka część badań. Co zatem składa się na badanie termowizyjne by jego efekt w postaci raportu dał rzetelny obraz stanu termoizolacji budynku?
Dla przejrzystości ujmiemy to w punktach:

  1. Wywiad przed przyjęciem zlecenia. By przeprowadzić efektywne pomiary należy pozyskać sporo informacji o budynku; jego budowie, rodzaju przegród, rodzaju termoizolacji, otoczeniu i wreszcie o oczekiwaniach zlecającego
  2. Ustalenie terminu. To ważne dla pomiarów i nie ogranicza się do wyszukania wolnej daty w kalendarzu ! Wybór terminu zależy od rodzaju pomiarów (wewnętrzne, zewnętrzne ) a te dopasować należy do warunków atmosferycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia badań.
  3. Przygotowanie zlecającego do pomiarów. W zależności od informacji z wywiadu, prosimy zlecającego o wykonanie pewnych czynności np. odsunięcie mebli od ściany by nagrzać zasłoniętą ścianę, zdjęcie dywanu, utrzymanie jednakowej temperatury przez określony czas, możliwości skorzystania z domu sąsiada jako platformy do pomiarów itp.
  4. Pomiary. W zależności od rodzaju badań pomiary wykonuje się dwa a nawet więcej razy w różnych warunkach zewnętrznych dla prawidłowej diagnozy.
  5. Analiza zebranych informacji. To kluczowa pozycja  w procesie badań i najbardziej czasochłonna. Dla przykładowego domu może trwać 5 do 8 godzin. W odpowiednim programie komputerowym analizuje się poszczególne termogramy wraz i innymi informacjami zebranymi podczas pomiarów (temperatury otoczenia, wilgotności, siły wiatru, temperatury nieboskłonu). W wyniku analizy dochodzi się czasem do wniosków, których zleceniodawca nie oczekiwał.
  6. Raport. Efektem powyższych etapów jest raport z badań. Raport termowizyjny może być raportem prostym składającym się z termogramów wraz krótkim opisem przy każdym termogramie lub raportem pełnym zawierającym dodatkowo opis badania wraz z wnioskami.

Powrót

Projektowanie stron internetowych Gliwice- Kaliszan.pl