Biegły sądowy: pomiary, opinie

Biegły sądowy: pomiary, opinie

Adam Antos jako biegły sądowy wykonuje opinie w ramach postępowań procesowych. Jest wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach ze specjalności: termowizja w budownictwie i energetyce.

Współpracuje w ramach przygotowania opinii z biegłymi z zakresu budownictwa. Niejednokrotnie wydanie rzetelnej opinii z zakresu budownictwa musi być oparte na pomiarach termowizyjnych lub na ocenie już wykonanych badań.

 

Projektowanie stron internetowych Gliwice- Kaliszan.pl