Szkolenia

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu praktycznego wykonywania pomiarów termowizyjnych w budownictwie wraz z raportem. Szkolenia prowadzimy dla min 5 osób. Znajomość obsługi kamery i programu do analizy termogramów wymagana. Szkolenia prowadzimy w naszym lokalu w “Nowych Gliwicach” przy ul. Bojkowskiej 43C. Szkolenie może być prowadzone w lokalizacji Klienta przy zachowaniu warunku min 5 uczestników. Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje zakres:

Pomiary w budownictwie

Wybór warunków wykonania pomiarów.

 1. Przeprowadzenie wstępnego wywiadu z Klientem; o co pytać, czego wymagać ?
 2. Wpływ warunków atmosferycznych (zewnętrznych) i ich wykorzystanie do uzyskania pożądanych wyników.
 3. Jak przygotować obiekt do pomiarów; wpływ mebli, grzejników, wykładzin i innych czynników.

Przeprowadzanie pomiarów

 1. Co chcemy zmierzyć: pomiary od wewnątrz czy z zewnątrz
 2. Ustalenie emisyjności badanych powierzchni,
 3. Co to jest temperatura otoczenia, co tą są warunki ustalone
 4. Wpływ kąta pomiarów na dokładność pomiaru,
 5. Jak zmierzyć temp. powierzchni o nieznanej emisyjności mogących dać duże odbicie otoczenia: glazura, powierzchnie metalowe polerowane inne.
 6. Jak mierzyć obszary przegród składające się z materiałów o różnej emisyjności (elewacje),
 7. Pomiary różnych przegród w budynku do wnioskowania o jakości termoizolacji.
 8. Wywołanie pożądanego kierunku różnicy ciśnienia do wykrycia „przedmuchów”

Ważne aspekty i czynniki przy pomiarach

 1. Wzajemne oddziaływanie przegród w narożach i zbiegach,
 2. Wpływ koloru elewacji na jej temperaturę,
 3. Inne.

Wnioskowanie

 1. Ważne aspekty fizyki budowli w przepływie ciepła
 2. Kształt niejednorodności rozkładu temperatur
 3. Różnice temp. miedzy przegrodami wewnątrz obiektu
 4. Różne rozkłady temp. w warunkach nagrzewania i wychładzania
 5. Porównanie z pomiarami obiektów bez wad

 

Omówienie Normy PN-EN 13187. Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Określanie przebiegów instalacji grzewczych i wykrywanie wycieków.

Raport termowizyjny   

 1. zawartość raportu pełnego i uproszczonego
 2. aspekty prawne wykorzystania raportu w postępowaniu roszczeniowym i procesowym
 3. odpowiedzialność cywilna wykonawcy pomiarów z raportem w aspekcie wykorzystania wyników do decyzji inwestycyjnych zleceniodawcy

 

Projektowanie stron internetowych Gliwice- Kaliszan.pl