Odwilż – czy można wykonywać badania ?

Odwilż – czy można wykonywać badania ?

Spotykam się teraz często (nastała odwilż) z pytaniem „czy można i czy warto jeszcze wykonywać badania termowizyjne, skoro nie ma mrozów?” Oczywiście, że tak ! Optymalne warunki do wykonywania badań, jeśli chodzi o temperaturę zewnętrzną są właśnie w okolicach 0 stC.

Okres mrozów jedynie ujawnia namacalnie i uwydatnia istniejące wady (zamarznie instalacji, niemożność nagrzania, wysokie koszty ogrzewania itp). Wykrycie ich jest możliwe nawet przy temp dodatnich na zewnątrz.

Norma, (PN-EN 13187: WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE BUDYNKÓW – JAKOŚCIOWA DETEKCJA WAD CIEPLNYCH W OBUDOWIE BUDYNKU – METODA PODCZERWIENI), zaleca, by różnica temperatur „zewnątrz – wewnątrz” badanych obiektów nie powinna być niższa niż wartość 3/U (U – teoretyczna wartość współczynnika wypływu ciepła w W/(m2 x K). Dla współczesnych przegród to ok. 10stC. Dla pewności i wykrycia subtelnych wad, dobrze jest by ta różnica wynosiła 15 stC. Przy temp wewnątrz pomieszczeń nie mniejszych niż 20stC, ten warunek jest spełniony przy temp na zewnątrz wynoszącej +5stC.

Norma zaleca również, by dokładność pomiaru nie była gorsza niż 0,5stC. Nasza kamera FLIR T250 mierzy z dokładnością do 0,1 stC

POWRÓT

Projektowanie stron internetowych Gliwice- Kaliszan.pl